We leggen de lat het liefst iets hoger!

We leggen de lat het liefst iets hoger!

Meer produceren met minder mensen.

Een visie die inmiddels zijn grenzen aan het bereiken is.
Hoe ver moet je gaan voor nog meer efficiency? India, China.... wij denken Ommen.

Het is allemaal uit te rekenen, maar de praktijk geeft vaak een ander beeld. Wie optimaal wil produceren heeft naast kosten per eenheid product, ook te maken met flexibiliteit, just-in-time management en communicatielijnen. Nederland-China kent z'n problemen en voor dat u het weet is een cursus Chinees het minste obstakel om uw productie nog te redden.

Neem dan de Larcom benadering.

Capaciteit, nooit een probleem!

Met 1.100 medewerkers is Larcom een mens gedragen organisatie, aan handen geen gebrek. Voor u van belang omdat veel structureel en/of repeterend werk door handen moet. Larcom maakt met u een afspraak gerelateerd aan output, de factor arbeid is dan minder opportuun. En dat is dan opeens weer interessant.

Want hoe effectief is de automatisering, hoe betrouwbaar bedrijfsprocessen bestuurd op (lange) afstand en houdt de foutmarge zich wel aan uw statistiek? Larcom houdt zich aan haar afspraken met u. We leggen de lat zelfs graag nog wat hoger!


Outsourcing zonder een woord Chinees.

We spreken dezelfde taal en begrijpen elkaar. Ook als het gaat om targets, kwaliteitsniveaus en procesmatig denken. Het is dus goed afspraken maken met Larcom. Larcom kan naast een productiefactor op afstand, ook “in house” werken. Vooral waar procesmatige omstandigheden dit vereisen komt Larcom gewoon bij u. Met dezelfde flexibele afspraken en kwaliteitsniveaus. Want op dat terrein leggen we de lat graag zo hoog mogelijk.


Flexibiliteit

20 Paar getrainde handen pakken uw productie aan. En als er meer gemaakt, gemonteerd of verzonden moet worden, zijn er snel 20 x 20 paar handen extra. Zonder uitzendbureau, zonder parttimekrachten en zonder lange inwerkprocedures. De werkkracht van Larcom staat tot uw beschikking. Een tandje erbij, de lat wat hoger... 'n kwestie van durven, doen en doorpakken.


Communicatie

De wereld verandert continue. Ook uw orderpakket, uw klanten en technische specificaties. In het streven naar hogere kwaliteit en productontwikkeling worden processen aangepast. Fijn als dat dan ook snel in het hele productieproces geïmplementeerd kan worden. Dat wordt dus niet vliegen naar Beijing, maar overleggen met Ommen. Minder spannend maar wel veel effectiever en sneller.

Onderneem 't met Larcom


Wij vinden altijd een verrassende oplossing!

Slimmer werken begint bij Larcom. Met Larcom haalt u meer in huis dan een organisatie waar u productiewerk kunt uitbesteden. Larcom kijkt naar slimmere, creatievere en innovatievere oplossingen. lees meer
Wij zorgen dat het gesmeerd loopt.

Van afstand naar Bijdrage

2017 is voor Larcom in meerdere opzichten een succesvol jaar geweest. Naast dat we voor het 11 jaar op rij een positief financieel resultaat hebben geboekt, zijn ook flinke stappen gezet om van Larcom een leer/werkbedrijf te maken. lees meer